Persondata

Hvis du gerne vil læse mere om vores persondata, så kan du herunder finde ud af alle vores informationer om persondata.

NILS WIUM APS’ PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSINGER TIL BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KUNDER

*Nils Wium, Tømrermester- og Entreprenørfirma ApS (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) tager behandlingen af dine personoplysninger alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

*I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Personoplysninger

*1.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig eller som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring

*1.2 Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være arkitekter, ingeniører, andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.

Anvendelse af dine personoplysninger

*2.1 Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand (herefter ”Formålet”).

*2.2 Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

Opbevaring af dine personoplysninger

*3.1 Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed Lundberg Data A/S, www.lundbergdata.dk (herefter ”Databehandleren”),

*3.2 Dine oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

*3.3 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.

*3.4 Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.*3.5 Dine kontaktoplysninger og fotodokumentation kan endvidere forefindes i papirformat i vores sagsmappe på vores kontoret.

Deling

*4.1 Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Det kan f.eks. være, at vi videregiver oplysninger til andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc.

*4.2 Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

Sletning af dine personlige oplysninger

*5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

*5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for det udførte arbejde udløber, hvilket p.t. er 10 år. Såfremt der er udstedt garantibevis på materialer og udført arbejde gemmes oplysninger dog indtil udløb af garantiperiode.

Dine rettigheder

*6.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.

*6.1.2 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

**6.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

*7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

*7.1.1 Nils Wium, Tømrermester- og Entreprenørfirma ApS

CVR-nr. 50108813

Hastrupvej 23, 4600 Køge

56652145

info@nils-wium.dk